Úvod Specialista na mražené ryby

Specialista na mražené ryby

Mražené ryby

Některé druhy ryb nelze v podmínkách České republiky zajistit v čerstvém stavu. Důvodem je příliš velká vzdálenost při lovu na otevřeném moři a doba nutná k návratu nebo nemožnost získat čerstvé ryby v dostatečném množství díky dopravním vzdálenostem (např. Aljašská treska). Proto se ryby zpracovávají přímo na moři a ihned se zamrazují. Jedná se především o druhy ryb s určenou krátkou dobou pro lov - lovná sezona.

Seafrozen a doublefrozen

Nejkvalitnější způsob zpracování je tzv. seafrozen - ryba je vylovena z moře, ihned zpracována a ještě na lodi zamrazena. U výrobků označených seafrozen naleznete jistotu, že nebudou obsahovat žádné přídavné látky ani nadbytečné množství vody.

Kvalitně nižším zpracováním ryb je tzv. doublefrozen (dvojité zmrazení). kdy ryby jsou po vylovení z može zmrazeny, po dopravě do přístavu (zpracovatelského závodu) znovu rozmrazeny, zpracovány (většinou filet či filet v blocích), a poté opět zmrazeny.

Glazování

Některé mražené ryby jsou po zpracování glazovány - tzn.opatřeny tenkou ochrannou vrstvou vody do 10% objemu ryby, aby si rybí maso při zmrazování zachovalo svoji přirozenou kvalitu. V případě překročení 10% ochranné glazury se tato vrstva už nedá označit za ochrannou, ale důvodem je zlevnění ceny za rybu na úkor její kvality. Vyjímkou, bohužel, nejsou ani 30% glazury, kde jsou navíc přítomny i přídatné látky, které při tomto množství mohou vytvořit až 50% objemu ryby. Nowaco velmi pečlivě kontroluje také své dodavatele, aby takovéto postupy při zpracování ryb nebyly používány.

IQF

Technologie rychlého zamrazování jednotlivých dílů potravin (tz. prokládání) takovým způsobem, aby nebyly zamrazeny do celých bloků. Takto zpracované suroviny, lze jednotlivě od sebe oddělovat v mrazeném stavu.

Interleaved

Způsob zamrazování jednotlivých filet, které jsou prokládané igelitem a v blocích po 7kg se deskově zamrazují.