Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

„Soutěž NOWACO“

11.7.2023

1) Spotřebitelskou soutěž „Soutěž NOWACO“ pořádá Bidfood Czech Republic s.r.o., IČO 282 34 642, se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, Česká republika, spisová značka C 134253, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“), v termínu od 1. 8. 2023 do 29. 2. 2024 včetně.

2) Realizátorem spotřebitelské soutěže je Marketingová společnost S.E.N., spol. s r.o., IČO 25099434, se sídlem Květnového vítězství 1119/29, Praha 4, PSČ 149 00, Česká republika, spisová značka C 49580 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „realizátor“).

3) Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba v České republice starší 18 let, která si v období od 1. 8. 2023 do 29. 2. 2024 zakoupí soutěžní výrobky NOWACO (v obalu se soutěžním růžkem) a současně doručí do 7. 3. 2024 v obálce se svojí čitelnou a úplnou zpáteční adresou, 4 soutěžní růžky z výrobků NOWACO s nápisem „NOWACO Soutěžní růžek“ na adresu: Soutěž NOWACO, P.O.Box 130, 149 00 Praha 415

Obálky, které dorazí do výše uvedeného P.O.Boxu po 7. 3. 2024, budou ze soutěže vyloučeny.

Při nákupu na účet třetí osoby se lze soutěže zúčastnit jen s jejím souhlasem.

Každý soutěžící je povinen uchovat účtenku(y) do 29. 3. 2024, která může být před předáním výhry nebo i následně požadována ke kontrole. V případě nezaslání účtenky nebo její fotografie do 14 dnů od zaslání výzvy, propadá výhra pořadateli soutěže nebo již vydanou výhru je povinen výherce zaslat zpět na své náklady na adresu NOWACO, P.O.Box 130, 149 00 Praha 415.

Pořadatel má právo soutěžícího vyloučit ze soutěže při podezření na zneužití soutěže nebo podvod.

4) Výrobky NOWACO, se kterými lze soutěžit, jsou uvedeny níže. Platí pouze pro balení, která mají natištění „NOWACO Soutěžní růžek“. Růžky ze všech výrobků jsou rovnocenné, je tedy jedno, z jakých výrobků je pošlete.

 • RYBÍ FILÉ 300+100 g
 • FILÉ PORCE 200 g
 • MSC FILÉ PORCE 300 g
 • FILÉ PRO DĚTI 300 g
 • MSC FILÉ PORCE 400 g
 • FILÉ PORCE XXL 600 g
 • FILETY Z ALJAŠKY
 • TILAPIA FILET 350 g
 • FILETY PREMIUM 350 g
 • MSC FISH & CHIPS 350 g
 • KUŘECÍ STRIPSY OBALOVANÉ 500 g
 • SÝR OBALOVANÝ 200 g
 • SÝR DO TROUBY 200 g
 • KROKETY 300 g

5) Zpáteční adresa – soutěžící je povinen uvést na obálce svou zpáteční adresu pro zaslání výhry, zejména své jméno, příjmení, ulici, číslo domu, obec/město a poštovní směrovací číslo. Pokud je zpáteční adresa na obálce nečitelná nebo neúplná, je soutěžní obálka ze soutěže vyřazena.

6) Prvních 8 000 soutěžících, kteří splní podmínky v bodě 3) těchto pravidel získává rychlostní výhru, kterou jsou hodinky CASIO model MQ-24-7BLLEG nebo MQ-24-7B2LEG, případně jiný obdobný model stejné cenové úrovně. Hodinky jsou automaticky rozesílány do vyčerpání zásob. Na www.nowaco.cz/soutez je umístěno počítadlo výher, na kterém je možné sledovat, jak výhry ubývají a kolik jich ještě zbývá. Pořadatel může rozhodnout o změně herního fondu, o čemž bude informovat na webové stránce soutěže www.nowaco.cz/soutez.

Jeden soutěžící může vyhrát pouze jedny hodinky CASIO. Současně maximální počet hodinek zaslaných na 1 adresu domácnosti je omezen na 4 ks.

7) Soutěžící, který splní podmínky v bodě 3) těchto pravidel je zároveň zařazen do slosování o hlavní výhry:

1x osobní automobil nové Mitsubishi ASX - INFORM 1,0 MPI-T – s výbavou zahrnující: 6 airbagů, systém prevence nárazů, monitorování a aktivní udržení v pruhu, rozpoznávání dopravních značek, přední LED světlomety, elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, parkovací senzory a kamera, manuální klimatizace, tempomat, centrální zamykání, elektrické ovládání oken, audiosystém se 7,0“ dotykovým LCD

28x kávovar Nespresso De'Longhi Latissima One

Výhry v soutěžích v souladu s právními předpisy České republiky nepodléhají žádné záruce za jakost, proto u vad vzniklých po převzetí výhry není reklamace možná. Pořadatel a realizátor nenesou odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy, předávání ani za následné vady při používání výhry. Případné opravy si zajišťuje výherce sám bez součinnosti pořadatele.

Více obálek se 4 růžky = větší šance být vylosován a získat některou z hlavních výher.

8) Výherce kávovaru losujeme dle níže uvedeného harmonogramu.

Losujeme celkem 28x

Losování z obálek došlých do P.O.Boxu bude probíhat takto:

1. losování – úterý 22. 8. 2023 ze soutěžních obálek došlých od startu soutěže do 20. 8. 2023 včetně

2. losování – úterý 29. 8. 2023 ze soutěžních obálek došlých od 21.8. – 27. 8. 2023 včetně

… atp. …

18. losování – úterý 19. 12. 2023 ze soutěžních obálek došlých od 11.12. – 17. 12. 2023 včetně

19. losování – výjimečně středa 27. 12. 2023 ze soutěžních obálek došlých od 18.12. – 24. 12. 2023 včetně

20. losování – úterý 2. 1. 2024 ze soutěžních obálek došlých od 25.12. – 31. 12. 2023 včetně

… atp. …

27. losování – úterý 20. 2.2024 ze soutěžních obálek došlých od 12. 2. do 18. 2. 2024 včetně

28. závěrečné losování – úterý 12. 3. 2024 ze soutěžních obálek došlých od 19. 2. do 7. 3. 2024 včetně (Důvodem akceptace soutěžních obálek do 7. 3. 2023 je dát soutěžícím a poště dostatečnou lhůtu doručit růžky nakoupené poslední den soutěže do P.O.Boxu.)

Výherce osobního automobilu losujeme 14. 3. 2024 ze všech obálek doručených v této soutěži do P.O.Boxu do 7. 3. 2024.

V případě technických nebo jiných problémů může být losování přesunuto až o 14 dnů.

9) Předávání výher – výhry jsou zasílány soutěžícím ve lhůtě do 60 dní od doručení soutěžní obálky (platí pro rychlostní výhry do vyčerpání zásob), anebo od vylosování (platí pro losované výhry kávovar a automobil). Pokud si výherce nepřevezme zaslanou výhru, ztrácí na výhru nárok a ta připadne pořadateli soutěže. Opětovně se výhry výhercům nezasílají! Pořadatel ani realizátor nenese odpovědnost za služby spojené s doručováním výher, například není zodpovědný za chování doručovatele/doručovatelky, předávání výher nebo oznámení ve schránce, pokud adresát není zastižen na adrese.

10) Výherce hlavní výhry osobního automobilu bude o své výhře vyrozuměn doporučeným dopisem. V odpovědi na tento dopis je povinen výherce zaslat kontaktní údaje email a telefonní číslo, a to písemně    (e-mailem nebo dopisem) do 20 dnů od odeslání doporučeného dopisu, aby bylo možné dohodnout termín a místo předání automobilu. Neozve-li se výherce v uvedené lhůtě, ztrácí na výhru nárok a bude vylosován náhradní výherce, přičemž opět platí obdobné lhůty a postup. Pokud nebude hlavní výhra výhercem v daném termínu vyzvednuta, pak výherce ztrácí nárok na výhru a bude vylosován náhradní výherce. Hlavní výhra může být předána slavnostně. O předání hlavní výhry může být pořízen audio a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích bez uvedení příjmení a kontaktu na výherce, a to na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním výhry výherce požádán.

11) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli i realizátorovi soutěže a osoby, které jsou s těmito osobami v poměru osoby blízké.

12) Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící účastí v soutěži, tj. zasláním soutěžních růžků na adresu soutěže, stvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými níže a uděluje svůj souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) pro účely realizace soutěže dle těchto pravidel.

13) Právo pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. Pořadatel má právo rychlostní výhru (hodinky CASIO) i losované výhry neposlat, a to z jakéhokoli důvodu, příkladem může být pokus o zneužití soutěže a podvodné získání výhry. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech je pouze ilustrativní.

14) Právní nárok

Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.

Specifikace zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Bidfood Czech Republic s.r.o., IČO 282 34 642,

V Růžovém údolí 553, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

Spisová značka 1243 B, vedená u Krajského soudu v Brně

Kontaktní telefon: +420 315 706 111

Kontaktní email: nowaco@nowaco.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, příjmení, adresa, v případě výherců navíc telefon a emailová adresa

Zdroje osobních údajů

 • Subjekt osobních údajů:
  • Jméno, příjmení, ulice, číslo domu, obec/město, PSČ
  • U výherců – Jméno, příjmení, ulice, číslo domu, obec/město, PSČ

Účely zpracování

 • Organizace spotřebitelské soutěže vč. zasílání a předávání výher
 • Prezentace a propagace správce v souvislosti se soutěží

Způsob zpracování

 • Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům pořadatele, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále pořadateli a jiným zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy

Právní základ pro zpracování

 • Zákonná povinnost správce
  • Správce má zákonnou povinnost uchovávat/ archivovat osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Oprávněný zájem
  • Realizace soutěže vč. předání výher
  • Pro případ reklamace, či zpochybnění výsledků soutěže si správce ponechává osobní údaje do 1. 5. 2024
 • Souhlas účastníka soutěže vyjádřený zasláním soutěžních růžků do soutěže

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • Nejdéle do 2. 5. 2024 v případě soutěžících, kteří nebyli vylosováni a v případě výherců rychlostních výher
 • Dle zákonných lhůt v případě výherců losovaných výher

Práva subjektu údajů

Soutěžící má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
 2. vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
 3. požadovat informaci, jaké údaje o něm správce zpracovává
 4. odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených.
 5. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

Více informací naleznete v příloze č.1 těchto pravidel.

 

Příloha č.1 – Práva soutěžících v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo

Co to znamená?

Jak toto právo

uplatníte?

Jaké jsou podmínky pro jeho

uplatnění?

Právo na přístup

Soutěžící právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má pořadatel k dispozici.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu pořadatele nebo

e-mailem.

Pořadatel musí mít možnost ověřit Vaši totožnost.

Žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Soutěžící má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které pořadatel zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má soutěžící právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo

doplněny.

Oznámení o změně osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat ho na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje dotčeného soutěžícího.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má soutěžící právo obdržet údaje, které byly z jeho strany pořadatelovi poskytnuty, a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném

strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Týká se pouze osobních údajů, které jste poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořil pořadatel (vytvořené a odvozené údaje).

Právo vznést námitku proti zpracovávání

Za určitých okolností má soutěžící právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů.

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Toto právo má soutěžící pouze v případě, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněných zájmů pořadatele. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se konkrétní situace, aby

mohla být řádně vyhodnocena.

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek má soutěžící právo požádat, aby Společnost zpracovávání osobních údajů omezila.

Žádost je možné zaslat písemně na adresu pořadatele nebo e- mailem.

Toto právo má soutěžící například, pokud (i) napadne správnost osobních údajů po dobu, dokud nebude neověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) vznesl námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad

zájmy soutěžícího.

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má soutěžící nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako

právo být zapomenut“), a to např. když se soutěžící domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas.

Žádost je možné zaslat písemně na adresu pořadatele nebo e- mailem.

Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že pořadatel nebude schopen žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy

(i) pořadatel musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) pořadatel vykonává či hájí své oprávněné zájmy, nebo (iii) údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené

smlouvy.

 

Právo

Co to znamená?

Jak toto právo

uplatníte?

Jaké jsou podmínky pro jeho

uplatnění?

Soutěžící má právo odvolat

Žádost je možné zaslat

Právo odvolat

poskytnutý souhlas s jakýmkoli

písemně na adresu

Odvolání souhlasu, bude mít účinky

poskytnutý souhlas

zpracováváním osobních

pořadatele nebo e-

pouze do budoucna.

údajů.

mailem.

Soutěžící má právo podat

Kontaktní údaje ÚOOÚ Česká republika:

Právo podat stížnost

k dozorovému úřadu

stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Společnost porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz